• CH
  • Login

Symposium

symposium 6

Theme

Laser ultra-precision manufacturing (in Chinese)

Speaker

Guanghua Cheng (Chair),Xi'an Institute of Optics and Precision Fine Mechanics of CAS, China
Feng Chen,Xi’an Jiaotong University, China
Yanping Yuan,Beijing University of Technology, China
Xiaowei Li,Beijing Institute of Technology, China
Dong Wu,University of Science and Technology of China
Yuheng Wang,Beijing University of Technology, China
Tianqing Jia,East China Normal University
Ye Dai,Shanghai University
Yang Liao,Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics. CAS, China
Chen Li,Shaanxi University of Science & Technology

版权信息备案号等内容